Drobečková navigace

Úvod > O nás > Náhradní plnění ZPS

Náhradní plnění ZPS

Naše firma poskytuje svým dlouhodobým a smluvním obchodním partnerům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu ustanovení : Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

Co je to náhradní plnění

Každé firmě, která zaměstnává nad 25 pracovníků, vzniká povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) a to v povinném podílů 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. V případě, že firma nezaměstnává požadovaný počet OZP, musí ze zákona odvést státu částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy.

Jakým způsobem lze splnit povinný podíl v roce 2020? Splnění lze dosáhnout třemi způsoby či jejich kombinací:

  • odběrem služeb v rámci náhradního plnění
  • přímé zaměstnávání OZP
  • finanční odvod státu - to je 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat
  • Povinný podíl splníte odběrem služeb či zboží ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí 2020. Za rok 2019 byla průměrná měsíční mzda za 33 429 Kč. Ke splnění povinného podílu za jednoho nezaměstnaného OZP tedy vaše firma odebere služby ve výši 7 x 33 429 Kč tedy 234 003,- Kč.

Výhody náhradního plnění

  • Splnění povinnosti podílu OZP zaměstnanců
  • Není nutnost zaměstnávat vlastní OZP
  • Vyhnutí se finančnímu odvodu státu
  • Podpora osob se zdravotním postižením