Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 30 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat SEVEROČESKÉ OBCHODNÍ SDRUŽENÍ  s.r.o. V Záluží 4, Litvínov 436 01, e-mail: obchod@sos-litvinov.cz, tel: 777 356 356, 777 357 357 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to podmínkou

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení
od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží

2.2 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese SEVEROČESKÉ OBCHODNÍ SDRUŽENÍ s.r.o., V Záluží 4, Litvínov 436 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 5 dnů.“

b) „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“
c) „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“


Formulář pro odstoupení od smlouvy

Přihlášení:

▼ Katalog eshop:

© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2019 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek